សហការី​ SPR  /ក្រុមហ៊ុនដែលមានវិជ្ចាជិវះច្បាស់លាស់ផ្នែកច្បាប់

ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំ បានផ្តល់នៅសេវាកម្មដែលដ៏ធំទូលាយ សម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស ដែលចូលមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ហើយអ្នកជំនេញនៃក្រុមហ៊ុនយើង តែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាព ក្នុងការផ្តល់នៅសេវាកម្មកម្រិតស្តង់ដាមួយក្នុងវិស័យ ច្បាប់ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងវិស័យ ធនាគារ, អចលនទ្រព្យ, ពាណិជ្ជកម្ម, កិច្ចសន្យា, ការការពារក្តី, កសិឧស្សាហកម្ម, កម្មសិទ្ធិបញ្ញា, អាជ្ញាប័ណ្ណជំនួញ, សហគ្រាស និង ពន្ធដាផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការក្លាយជាជនជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណនិងវិធីសាស្រ្ត។ ក្រុមហ៊ុនពិតមានមោទនភាពណាស់ចំពោះកិច្ចសហការរួមបញ្ជូលគ្នា​ជាមួយក្រុមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានសញ្ញាបត្រច្បាប់ជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យល្បី ៗ មួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី​ និងពូរពេញទៅលើភាសាជាច្រើនរួមមាន ខ្មែរកសិកម្មឧស្សាហកម្ម​ អង់គ្លេស និង​ ចិន។

បេ​សកម្ម​របស់​យើង

ក្រុមអ្នកប្រឹក្សាជាតិ និងអន្តរជាតិរបស់យើង ដែលប្រកបដោយជំនាញ និងបទពិសោធន៍ ដល់ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ហើយអ្នកជំនេញនៃក្រុមហ៊ុនយើង តែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាព ក្នុងការផ្តល់នៅសេវាកម្មកម្រិតស្តង់ដា និងនាំមុខគេ វិស័យច្បាប់ សម្រាប់អតថិជន។ SPR និងសហការី ផ្តល់ប្រឹក្សា និងសេវាកម្មដល់អតិថិជនក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកផ្សេងៗគ្នា ដូចជាការផ្តល់ប្រឹក្សាលើអាជីវកម្មធនាគារ អចលនទ្រព្យ កិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្ម វិវាទ ឧស្សាហកម្ម កសិឧស្សាហកម្ម កម្មសិទ្ធិបញ្ញា សហគ្រាស និងពន្ធដារ។  លក្ខណៈពិសេសនៃក្រុមមេធាវី គឺជាការផ្តល់សេវាកម្មទាំងនៅកម្ពុជា និងបរទេស ដោយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង់ និងកត់សម្គាល់យ៉ាងម៉ត់ចត់។ ជាមួយនឹង បទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ យើងធានាបាននូវការឈានទៅរកលទ្ធផល ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

ចក្ខុវិស័យ

នៅក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង និងក្លាយជាក្រុមមេធាវីដែលមាន កត្តិនាមកត់សម្គាល់មួយនៅទ្វីបអាស៊ី ដែលមានសាខារជាច្រើន ជាមួយនិងដៃគូរសហការក្នុងវិស័យច្បាប់ក្នុងប្រទេសដទៃ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនអតិថិជន។